axer
Axer
Bolig


Axer Eiendom tilbyr en helhetlig tilnærming til eiendom. 

Vi besitter komplett in-house kompetanse innenfor eiendomsutvikling fra akkvisisjon, utvikling og regulering, salg og markedsføring, prosjektledelse, ettermarked, samt forvaltning og utleie av næring, fritid og bolig. 


Samarbeidsmodeller 

Axer Eiendom har god erfaring innen ulike samarbeidsmodeller der vi i partnerskap med øvrige aktører har tatt ansvaret for den helhetlige prosjektutviklingen og verdiskapningen som historisk har sikret god avkastning for alle parter.

Vi er åpne for samarbeid med grunneiere som ønsker å ta del i fremtidig verdiskapning som passiv medeier, eller for rene finansielle partnere som ønsker eksponering i eiendomsmarkedet. Det samme gjelder for tomtebesittere med behov for en profesjonell driver til å gjennomføre hele eller deler av prosjektet, samt andre eiendomsaktører der vår komplementære kompetanse vil gi merverdi.  

Vi er fleksible i vår tilnærming til tomte-/eiendomskjøp og ulike partnerskapsmodeller. Vi har lang erfaring med, -og praktiserer ulike strukturer som ivaretar både grunneiers og Axer sine behov i prosjektet. Et samarbeid skal skape merverdier for prosjektet og samtlige partnere. 

Bli kjent med hvordan vi utvikler eiendom

  • Samarbeidsform
  • Konseptfase
  • Prosjektdesign
  • Planprosess

Samarbeid med grunneier/gårdeier

Vi samarbeider med grunneiere gjennom opsjons- og intensjonsavtaler eller andre avtaleformer som vil fungere for begge parter. Som eiendomsutvikler er vi er opptatt av å å ha et balansert samarbeid, ta hurtige avgjørelser og imøtekomme ønsker og behov en grunneier har.

Konseptutvikling

I utviklingsfasen av et prosjekt er det svært viktig for oss å skape de beste løsningene for grunneier, omgivelser, boligkjøpere og næringsleietakere. Vi er opptatt av å se på et bredt spekter av løsninger en tomt gir, og vurderer derfor alltid flere alternative løsninger på våre prosjekter. De beste løsningene finner vi ved å involvere flere kompetanseområder i denne fasen.

Prosjektdesign

Her bestemmes detaljene som skaper gode kvaliteter i boligene. Tett samarbeid mellom arkitekt, rådgivere, megler og våre prosjektutvikler er en forutsetning i denne fasen. Vårt fokus med eiendomsutvikling er å skape varige verdier og bruksglede for våre kunder.

Planprosess

Vi har lang erfaring med å samarbeide med kommune og andre offentlige aktører for utvikling av eiendom. Vi jobber også med prosjekter som krever prosjektering av offentlig infrastruktur.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du søker samarbeid innen eiendomsutvikling.

Utvikling og gjennomføring

Et komplett team med riktig kompetanse innen prosjektstyring, marked, salg og ettermarked sørger for solid gjennomføring hele veien til siste kjøper har flyttet inn og garantiperioden er gjennomført.  

Les mer om hvordan vi gjennomfører våre prosjekt her. 

Størrelse, beliggenhet og type eiendom er avgjørende i vurderingen av en god utviklingseiendom. 

Vurderer du salg av eiendom, eller trenger en partner i utvikling?

Hvis du er eier eller formidler av tomt, setter vi stor pris på å få snakke med deg. Fyll inn skjemaet under, så tar vi kontakt.