axer
Axer
Bolig

Ser du etter en partner i utvikling?

Er du en eiendomsutvikler som søker en partner? Axer har god erfaring i å lede hele eller deler av prosjektutvikling -og gjennomføringfasen. Fra regulering og planprosess til salg og ettermarked.  


Stort mulighetsrom

Axer har svært god erfaring i å tre inn som en partner med en større eller mindre andel i selskapet,- eller eiendommen. Vi har fleksible oppgjør -og gjennomføringsmodeller. I tillegg til å være en sterk industriell partner med et kompetent team og lang erfaring innen gjennomføring av prosjekt fra start til slutt.


Fordeler 

 • Axer har svært god erfaring i å gjennomføre prosjekt i partnerskap med en eller flere aktører. Vi er et løsningsorientert selskap med raske beslutningsveier og lite byråkrati.
 • Kompetent team som kan lede og gjennomføre store deler av prosessen selv, uten behov for  særlig ekstern bistand.
 • Kommersiell aktør med øye for gode løsninger.
 • Fleksibel tilnærming med ønske om å dra nytte av selskapenens komplementære egenskaper, samt forbedre prosjektet som helhet.
 • Risikodeling på tvers av prosjekter.
 • Læringsmuligheter gjennom erfaringsutveksling og samarbeid.
 • Mulighet til å bygge sterke relasjoner og bli kjent med andre ledende aktører i bransjen.


In-house kompetanse i hele verdikjeden

Korte beslutningsveier

Fleksible oppgjørsmodeller

Samarbeidsmodeller 

Axer Eiendom har fleksible samarbeidsmodeller der vi i partnerskap med øvrige aktører har sørget for prosjektutvikling og gjennomføring, - og samtidig sikret god avkastning for alle parter. 

Vi samarbeider primært med rene finansielle partnere som ønsker en profesjonell driver inn for å gjennomføre hele eller deler av prosjektet. VI ønsker samtdidig å være pragmatiske i vår tilnærming til gjennomføringsmodell, og er opptatt av å finne den beste løsningen for alle parter. 

Vi har lang erfaring med, -og praktiserer ulike strukturer som ivaretar både grunneiers og Axer sine behov i prosjektet. Eksempler på dette kan være:

 • Opsjonsmodell med fremtidig betaling for tomt i tidlig regulerings- / utviklingsfase.
 • Betaling pr BRA-s (salgbare kvadratmeter) basert på fremtidig oppnådd utnyttelse av tomt.
 • Up-front betaling for tomt som er ferdig regulert.
 • Partnerstruktur hvor Axer kjøper en andel, og grunneier blir med videre som medeier i prosjektet. 


Vi tilbyr flere samarbeids­former. Les mer om hvordan vi utvikler her.

Hva kjennetegner en god utviklingseiendom?

Størrelse, beliggenhet og type eiendom er avgjørende i vurderingen av en god utviklingseiendom. 

Vi regulerer og gjennomfører større utviklingsprosjekter, i utgangspunktet fra 50 enheter og oppover som setter noen krav til størrelse på eiendommen. Beliggenhet bør være ved sentrumsnære områder, og ved nåværende eller fremtidige knutepunkt. 

Vi vurderer alle typer eiendom, enten det er næringseiendom med mulighet for konvertering på sikt, privatboliger med stor hage eller ubebygde tomter. Eiendommen kan ligge i områder som allerede er regulert til bolig, eller i områder som må  detaljreguleres fra start. 


Nye samarbeid

Eier du en eiendom med potensiale samtidig som du ønsker en partner i utviklingsprosessen, så har vi veldig lyst til å snakke med deg. Vi tilbyr flere samarbeidsformer, enten om ønsket er et rent salg eller et samarbeid for å gi deg muligheten til å ta del i verdiskapningen.

Vi har lang erfaring med utvikling av eiendom til bolig og handelsformål for både ubebygget eiendom og ved omregulering og endring av bygningsmasse. Vi har høy kompetanse innen blant annet  markedsanalyse, regulering, verdivurderinger og skatterådgivning.

Axer har god erfaring med å drive prosjekt i partnerskap med andre aktører innen samme eller tilstøtende bransjer, og vi er alltid åpne for å vurdere nye muligheter. Både hele -og deler av konkrete eiendomsutviklingsprosjekt er av interesse. 

Axer er primært en industriell partner med komplett in-house kompetanse innen hele utvikling og gjennomføringsløpet, fra regulering til gjennomføring, salg og ettermarked. Samtidig er vi opptatt av en fornuftig ansvarsfordeling for å sikre en smidig og effektiv samarbeidsstruktur. 

Kanskje er dette muligheten til å dra nytte av hverandres kunnskap, og lære nye metoder eller løsninger for å utvikle  enda mer lønnsomme prosjekt sammen?