axer
Axer
Bolig

Bærekraft

Hvordan bygge og bo mer bærekraftig?

Bærekraft skal være en del av vurderingskriteriene i alle ledd av Axers virksomhet. Målet er å gjøre en forskjell.


Boligutvikler og samfunnsbygger

Axer er mye mer enn en boligutvikler. Vi er en samfunnsbygger. Det er et stort privilegium å få lov å være med å bygge samfunnet vi alle er en del av, men det er også noe som forplikter.

Vi ønsker å ta vår del av ansvaret for fremtiden. Bærekraft skal derfor være en del av vurderingskriteriene i alle ledd av virksomheten. Målet er å gjøre en forskjell.

Fellesskap

I tillegg vet vi at hvert hjem inngår i en større helhet, og at denne helheten er ekstremt viktig for bokvalitetene til hver enkelt innbygger. Vi tror på mangfoldet, og for å oppnå et mangfold må vi bygge boliger som kan fungere gjennom et langt livsløp. Slik skaper vi urbane lokalsamfunn med et rikt og vitalt generasjonsfellesskap.

I Axer tror vi på, - og bygger for fellesskapet. Vi skal bygge hjem hvor folk kan trives gjennom et helt livsløp. Vi skal også bygge med et minst mulig fotavtrykk, og tilrettelegge for at folk kan leve livene sine med et minst mulig fotavtrykk. Slik ønsker vi å være en del av løsningen på klimautfordringene verden står overfor, og ikke en del av problemet.

Samtidig skal veien videre være gjennomførbar, realistisk og lønnsom. Lønnsomt for miljøet. Lønnsomt for nærområdet. Lønnsomt for boligkjøper. Lønnsomt for Axer. 

Vi kaller det lønnsom bærekraft.

 

Prosjektspesifikk bærekraftsstrategi 

Ingen nabolag er like. Axer skal i hvert utviklingsprosjekt etablere en unik bærekraftsstrategi som er førende for  samarbeidspartnere, leverandører og kunder. 

Vi skal ha et høyt fokus på å utvikle et mer bærekraftig boligprosjekt, og som til enhvertid skal være skreddersydd til prosjektets beliggenhet, nabolag, nåsituasjon og dets boligkjøpere. 

Livskvalitet

I tillegg til en spesifikk bærekraftsstrategi for hvert utviklingsprosjekt ønsker vi særskilt å løfte muligheten for, - samt tilrettelegge for økt livskvalitet. Målsetningen er at hverdagen i en Axerbolig skal bidra til bedre fysisk og psykisk helse. 

Programmet for økt livskvalitet skal til en hver tid tilpasses nye trender i levemåter. Det skal også ta hensyn til, og foreslå løsninger på samfunnets stadige økende behov for sosiale bærekraftstiltak. Herunder tiltak for å motvirke ensomhet, legge til rette for at eldre kan bo hjemme lenger, bidra til inkludering og samhørighet i nabolag - og i hele nærmiljøet. 

Samtidig bygger vi ikke bare et boligprosjekt. Vi bygger en del av et nærmiljø - for morgendagen og fremtiden.  Nærmiljøet er slik vi ser det av stor betydning for trivsel og tilhørighet. Det gjelder ikke bare for de nye beboerne - men også for alle de som allerede er en del av nabolaget. For hvert eneste boligprosjekt Axer skal bygge, så vil vi avsette en gitt sum som øremerkes et en lokal forening, iddell organisasjon eller spesifikt tiltak. Vi ønsker å støtte lokalt for å gi tilbake til nærmiljøet. 


Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal gjennom åpenhet, bidra til å forebygge brudd på grunnleggende menneskerettigheter og sikre anstendige arbeidsforhold hos virksomheter i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester.   


Her kan du laste ned vår bærekraftstrategi