axer
Axer
Bolig

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal gjennom åpenhet, bidra til å forebygge brudd på grunnleggende menneskerettigheter og sikre anstendige arbeidsforhold hos virksomheter i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. 
 

---

Målet med loven er i hovedsak å sørge for bedre vilkår for de som jobber i produksjon ved å påse at større selskap redegjør for, har oversikt og er åpne om risiko og mulige utfordringer i leverandørkjeden. 

Axer Eiendom er heleid av Borgenhaug AS som arbeider for å sikre ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. I konsernets redegjørelse finner du informasjon om blant annet selskapets rutiner, etiske retningslinjer, aktomhetsvurderinger og oppfølging av tiltak. 

Redegjørelsen kan du laste ned under: