axer
Axer
Bolig

Om oss

Siden Axer ble etablert i 1999 har selskapet  gjennomført et stort antall velykkede bolig og næringsprosjekter.

In-house kompetanse, korte beslutningsveier og raske tilbakemeldinger kjennetegner oss. I tillegg til solid erfaring innen alle faser av prosjektutvikling, gjennomføring og salg.  


Solid og kunderettet

Som samarbeidspartner til Axer får du en seriøs og erfaren partner med et godt rykte som tar kundetilfredshet på alvor.  En god digital plattform, sømløs kundereise og et erfarent kundeteam ser til at sluttkunden blir godt ivaretatt allerede fra første møte. 

Axer har stått bak utviklingen av over 1000 boliger siden 1999 og har høy faglig kompetanse innen alt fra akkvisisjon og regulering til utvikling og salg. Selskapet gjennomfører primært større utviklingsprosjekter fra 50-100 enheter og oppover.

I tillegg har vi utviklet ca 70.000 kvm med næringslokaler, og vi forvalter en solid næringsportefølje.

Riktig kompetanse og sammensetning in-house er avgjørende for å gjennomføre gode prosjekter. 


Regulering og planarbeid

Gode og gjennomtenkte reguleringsprosesser sparer prosjektet for dyrebar tid, og ikke minst kostnader. 

Ved tett oppfølging og god dialog tør vi å utfordre etaberte sannheter og jobber hardt for å redusere tiden det tar å regulere våre utviklingsprosjekt.  

Dette får i til ved blant annet hjelp av høy kompetanse hos våre dedikerte utviklingssjefer. Med mange års erfaring fra eiendomsutvikling både offentlig og privat, så styres reguleringsprosessene effektivt og godt. 


Optimalisering av både kundeverdi og kostnad

I et selskap med flat struktur og korte beslutningsveier samhandler avdelingene godt gjennom hele prosjektets livssløp, som igjen bidrar til enda mer effektive og lønnsomme prosesser. Vår markedsavdeling har bred erfaring fra boligkjøpersiden og gjennomfører grundige markedsanalyser allerede fra akkvisisjonstidspunktet. Utviklingsløpet følges videre helt til hver eneste bolig er bygget, ferdigstilt og overtatt. 

En sømløs og digital boligkjøperreise sørger for enkle prosesser og fornøyde boligkjøpere. Våre in-house ansvarlige på ettermarked følger opp i grensesnittet mellom boligkjøper, boligutvikler og entreprenør. De jobber kontinuerlig for å redusere, samt ha kontroll på eventuelle reklamasjoner etter overtakelse. 
Prosjektstyring og kontroll

Våre dyktige prosjektsjefer sitter strategisk plassert på Øst- og Vestlandet.

Kostnadskontroll er sentralt i vår prosjektledelse og målet er å sikre at hvert prosjekt gjennomføres innenfor budsjett med riktige kvaliteter. Vi legger vekt på grundig detaljstyring i alle faser av prosjektet, fra planlegging til gjennomføring slik at prosjektet blir optimalt. Med vår kompetanse tar vi med oss verdifulle perspektiv inn til hvert oppdrag. 

Prosjektsjefene våre har lang erfaring fra både prosjekt -og entreprenørsiden, med mange vellykkede prosjekt bak seg i tillegg til et bredt nettverk innen bransjen. 

Folk og kultur

Vi er stolte av å ha medarbeidere med høye ambisjoner og sterk faglig kompetanse. Selskapet er organisert med en flat struktur og korte beslutningsveier.

Samtidig er vi like stolte av å ha en åpen og inkluderende kultur. Med respekt for hverandre og god takhøyde skaper vi et et miljø der vi hele tiden vil forbedre, lære og utfordre. 

I tillegg møter du en gjeng som er ærlig, involverende og engasjert i alt vi gjør – for å finne de beste løsningene for alle. 

Våre verdier

Løsningsorientert

Evnen til å finne gode løsninger og tenke nytt kjennetegner Axer. Vi skal ikke låse oss i en måte å tenke på, men vurdere et brett spekter av løsninger før vi bestemmer oss. Vi vet også at de beste løsningene finner vi ved å involvere kunder og samarbeidspartnere.

Engasjert

I Axer liker vi det vi jobber med og menneskene rundt oss. Vi skal ha en kultur hvor er vi engasjerte, entusiastiske og dedikerte. Vi strekker oss etter å kunne gi raske tilbakemeldinger og å finne løsninger som skaper fremdrift. Det skal være positivt og konstruktivt å samarbeide med Axer.

Forutsigbar

Axer er til å stole på. Vi skal levere etter avtale og søker å gjennomføre strukturerte og transparente prosesser.  Ærlighet, pålitelighet og integritet skal gi den forutsigbarheten vi strekker oss etter.