axer
Axer
Bolig

Investere i eiendomsutvikling?

Er du en investor som vurderer eksponering  innen eiendomsutvikling? Axer er en profesjonell, industriell aktør og har lang erfaring i å drive frem lønnsomme prosjekt i partnerskap med finansielle investorer. 

Handlekraftig

Kombinasjonen korte beslutningsveier og solid industriell kompetanse skiller Axer fra mange andre eiendomsselskap. Selskapet består av et team med spisskompetanse innenfor alle de ulike fasene av utviklingsløpet. Riktig kompetanse sørger for effektive prosesser, som igjen sikrer at fokuset holdes der verdiene skapes. Det medfører samtidig høy kjennskap til alle detaljer gjennom utviklingen og sikrer  maksimal kundeverdi vs. kostnad. 

Axer har lang historie med tunge prosjekter med historisk høy avkastning, og ser til at det skal være lønnsomt å investere i selskapets konkrete uviklingsprosjekter. Vi har en solid forståelse av markedet, og mange av våre avtaler inngås "off marked. " Vi oppfordrer til å ta direkte kontakt med oss i de tilfeller det er ønske om å satse på eiendomsutvikling. 

Vi tilbyr ulike typer partnerskap, fra 50/50-modeller til mer skreddersydde avtaler. Vi er åpne for aktive partnere som ønsker å være involvert i varierende grad, enten det er inn i strategiske beslutninger eller i konkrete prosjekter. 

Vi er opptatt av profesjonell og riktig oppfølging satt i system.Sikrer kvalitet gjennom hele verdikjeden

Optimaliserer kundeverdi vs. kostnad

Handlekraftig med korte beslutningsveierAkkvisisjon og prosjektutvikling

Vårt akkvisisjonteam har lang erfaring, og et bredt kontaktnettverk som kontinuerlig arbeider for å finne de  mest lønnsomme utviklingseiendommene. Vi opererer med flere ulike og tilpassede oppgjørsformer for en lavest mulig risiko inenn regulering, marked og gjennomføring. Før et kjøp gjennomføres er eiendommen vurdert grundig av alle fagfelt internt, herunder team med spisskompetanse på utvikling og regulering av både bolig og næring, marked og salgspriser, potensiale for næringsvirksomhet samt prosjektutvikling og bygging, En stor andel av verdiskapningen skjer nettopp i fasen fra akkvisisjon til ferdig regulert eiendom. Med egen in-house utviklingssjef båd ei Oslo og Bergen er vi tett på og sikrer gode og effektive reguleringsprosesser. 


Salg og gjennomføringsfase

Med riktig teknisk kompetanse samt lang erfaring fra både entreprenør og byggherresiden har våre dedikerte prosjektsjefer god kontroll og styring i hele gjennomføringsfasen. Vi opererer primært med totalentreprisekontrakter for å minimere risiko i grensesnittet byggherre og entreprenør. Videre sikrer vår in-house salgs og markedavdeling i samarbeid med eiendomsmegler for at boliger og prissetting optimaliseres for kontinuerlig sørge for en optimal inntektside. 

En stor fordel er kombinasjonen korte beslutningsveier og høy industriell kompetanse. Effektive prosesser sørger for at vi holder fokus der verdiene faktisk skapes samtidig som vi sikrer maksimal kundeverdi vs. kostnad. 


Boligkjøper og nabolag

Axer har høyt fokus på fornøyde boligkjøpere. Fra utvikling av leilighetene sørger vårt salgs og markedsteam for at boligene er spisset til målgruppe og nabolag, og med en kvalitet boligkjøper kan være stolt av. Vår sømløse kundereise sørger for enkel og effektiv kommunikasjon mellom alle parter slik at kundene føler seg trygge og ivaretatt. Vår inhouse ettermarkedsavdeling samarbeider i tillegg med entreprenør og kunde, og tilser at garantiansvar følges opp på en rask og effektiv måte. Axer er kjent som en kvalitetsleverandør som følger opp og tar ansvar, og det er trygt å kjøpe en Axerbolig. 

Vi tilbyr flere samarbeids­former. Les mer om hvordan vi utvikler her.