axer

Vi søker tomter

Axer er en eiendomsutvikler som stadig ser etter tomter og næringseiendommer med utviklingspotensial. Er du eier eller formidler av slike, setter vi stor pris på å få snakke med deg.

La oss være din partner i utvikling av eiendom

Eier du en eiendom med potensiale samtidig som du ønsker en partner i utviklingsprosessen, så har vi veldig lyst til å snakke med deg. Vi tilbyr flere samarbeidsformer, enten om ønsket er et rent salg eller et samarbeid for å gi deg muligheten til å ta del i verdiskapningen.

Sammen starter vi dialogen tidlig for å dele erfaringer og finne riktig løsning. Det er også viktig for oss å bli godt kjent med eiendommen dens historie, for å sikre bærekraftig utvikling  tilpasset nabolaget og fremtidige kjøpere.

Vi har lang erfaring med utvikling av eiendom til bolig og handelsformål for både ubebygget eiendom og ved omregulering og endring av bygningsmasse. Vi har høy kompetanse innen blant annet  markedsanalyse, regulering, verdivurderinger og skatterådgivning. 


Hva kjennetegner en god utviklingseiendom?

Størrelse, beliggenhet og type eiendom er avgjørende i vurderingen av en god utviklingseiendom. 

Vi regulerer og gjennomfører større utviklingsprosjekter fra 50 enheter og oppover som setter noen krav til størrelse på eiendommen. Beliggenhet bør være ved sentrumsnære områder, og ved nåværende eller fremtidige knutepunkt. 

Vi vurderer alle typer eiendom, enten det er næringseiendom med mulighet for konvertering på sikt, privatboliger med stor hage eller ubebygde tomter. Eiendommen kan ligge i områder som allerede er regulert til bolig, der regulering er under utarbeidelse eller som må  detaljreguleres fra start. 

En god utviklingseiendom skiller seg gjerne litt fra de andre nærliggende eiendommene – de har det lille ekstra

Bli kjent med hvordan vi utvikler eiendom

  • Samarbeidsform
  • Konseptfase
  • Prosjektdesign
  • Planprosess

Samarbeid med grunneier/gårdeier

Vi samarbeider med grunneiere gjennom opsjons- og intensjonsavtaler eller andre avtaleformer som eier måtte ønske. Som eiendomsutvikler er vi er opptatt av å å ha et balansert samarbeid, ta hurtige avgjørelser og imøtekomme de ønsker og behov en grunneier har.

Eiendomsutvikling og konseptutvikling

I utviklingsfasen av et prosjekt er det svært viktig for oss å skape de beste løsningene for grunneier, omgivelser, boligkjøpere og næringsleietakere. Vi er opptatt av å se på et bredt spekter av løsninger en tomt gir, og vurderer derfor alltid flere alternative løsninger på våre prosjekter. De beste løsningene finner vi ved å involvere flere samarbeidspartnere og kompetanseområder i denne fasen.

Prosjektdesign

Her bestemmes detaljene som skaper gode kvaliteter i boligene. Tett samarbeid mellom arkitekt, rådgivere, megler og vår prosjektutvikler er en forutsetning i denne fasen. Vårt fokus med eiendomsutvikling er å skape varige verdier og bruksglede for våre kunder.

Planprosess

Vi har lang erfaring med å samarbeide med kommune og andre offentlige aktører for utvikling av eiendom. Vi jobber også med prosjekter som krever prosjektering av offentlig infrastruktur.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du søker samarbeid innen eiendomsutvikling.

Vurderer du salg av eiendom, eller trenger en partner i utvikling?

Hvis du er eier eller formidler av tomt, setter vi stor pris på å få snakke med deg. Fyll inn skjemaet under, så tar vi kontakt.


Last opp eventuelle vedlegg