axer

Vår næringsportefølje

Næringseiendom er en del av Axers portefølje der vi kjøper og forvalter næringsarealer i påvente av regulering og transformasjon til bolig.

Det er viktig for oss at lokalene fungerer godt for våre kunder. Dette gjelder både løsningen vi finner i fellesskap før innflytning, og for behov som skulle melde seg senere.

Har du spørsmål om våre næringseiendommer?