axer
Axer
Bolig

Sandslimarka

I et område som historisk har vært preget av industri og spredt bebyggelse er det nå en transformasjon på gang. Her utvikles det nå et levende boligområde med urbane boligstrukturer bygget rundt en senterkjerne, og ny planlagt bybanestopp. 

Pris

Informasjon kommer

Kvm

Informasjon kommer

Innflytting

Informasjon kommer

Den store transformasjons­eiendommen ligger i bydelen Ytrebygda, mellom Flesland Flyplass og Bergen sentrum.

 Fra Sandslimarka stasjon bruker Bybanen 37 minutter til Bergen sentrum og 7 minutter til Flesland flyplass.

 I et sentralt område under utvikling, med nesten alle tilbud du kan tenke deg i nærheten utvikler vi nå et nytt boligområde med rom for 200-250 nye boliger. Her vil det være rom for et variert bomiljø med boliger tilpasset de fleste målgrupper.

Bygningsmassen som allerede befinner seg på eiendommen er solid, og målet er å utvikle eiendommen med minst mulig klimaavtrykk. Spennende muligheter innen gjenbruk og ombruk utforskes der samspillet mellom eksisterende og ny bebyggelse vil harmonere i et nytt og spennende nabolag. 


Prosjektets bærekraftstrategi

Axers bærekraftstrategi innebærer et særlig fokus på miljø, folkehelse og nabolag. 

Det utarbeides en særskilt prosjektspesifikk bærekraftstrategi for prosjektet som skreddersys slik at den er tilpasset beliggenhet, fremtidige beboere, eksisterende bygningsmasse og planer for nye bygg.  

For Sandslimarka står gjenbruk og ombruk i høysetet. Eksisterende bygg er slitent, men allikevel solid og selskapet ser muligheter for å gjenbruke mye av bygningsmassen. 

Bærekraftig mobilitet 

Det vil tilrettelegges for gående og syklende med trygge og effektive gangforbindelser. Riktig belysning samt god tilgang til kollektivtransport. Det skal også være tilstrekkelig med sykkelparkering og nærhet til delingsbil. 


Nærhet til service og rekreasjonstilbud

I Sandslimarka skal det være mulig å leve godt uten bil. I umiddelbar nærhet til boligprosjektet skal det være minimum 5 forskjellige tilbud innen gangavstand, herunder 1 skole eller barnehage. 


Miljø og arealbruk

Vi arbeider kontinuerlig for å mminimere nedbygging av viktig natur, og prioriterer å bygge på allerede bearbeidede flater. I tillegg er vi stolte av å få muligheten til å tilbakeføre arealer fra eksisterende grått - til grønt. 

Bevaring , ombruk og gjenbruk. 

Eksisterende bygningskropp vil bygges om og renoveres. I tillegg bygges det på eksisterende bebyggelse og føres opp nye bygninger i hovedsak på allerede utnyttet terreng. Det innebærer at minimum 50 % av materialene blir ombrukt. 

I tillegg utarbeides det en konkret en plan for å redusere klimagassutslipp og det er allerede gjennomført klimagassberegning tidlig i utviklingsfasen. 


Utslipp og klimapåvirkning

Foreøpige klimagassberegninger viser at tiltak som bevaring og bruk av lavutslippsmaterialer kan redusere utslippene med omtrent 50 % sammenlignet med å rive for å bygge nytt. 

Oppsummert kan vi si at nesten tre millioner kilo CO2-ekvivalenter spares fordi eksisterende bygninger blir bevart og transformert.

Det tilsvarer mer enn 56 000 flyreiser fra Bergen til Oslo!Gå til Google Maps

Meld interesse for prosjektet
 

Flere prosjekter