axer
Axer
Bolig

Griggastemma

Ca 150 mål stor eiendom langs fremtidig bybanestopp i Åsane. 

Om prosjektet

Giggastemma består av omkring 150 mål, som vi ønsker å utvikle til et levende sentrumsområde for Åsane. Ny bybanestopp er planlagt langs området, og vi tror Griggastemma kan bli et fantastisk knutepunkt som vil utvikles i tråd med visjonen om Gåbyen. 

København-baserte Mangor & Nagel Arkitekter er valgt som partner for utvikling av området. Mangor & Nagel er eksperter på byutvikling, transformasjon og kompliserte offentlige transportløsninger, som har synliggjort hvilket potensial eiendommen har. 

Ved deler av eiendommen langs vannet ser vi blant annet mulighetene for 80.000 nye kvadratmeter, som avhengig av variasjon og fordeling mellom bolig og næring kan utgjøre cirka 1.000 nye boliger og 4.000 arbeidsplasser.


Området nord for Griggastemma har potensiale til å bli et knutepunkt for hele regionen. Vi planlegger å etablere et nytt infrastrukturelt knutepunkt ved å koble de kommende trikkeholdeplassene i øst med bussholdeplasser langs Ervikveien og Ternesveien. Dette vil føre til opprettelsen av en ny byklynge med et tettvevet veinett, nytt butikkliv og attraktive byrom.

Langs bybanelinjen og veien mot øst vil vi plassere høyere bygninger som vil bidra til å dempe støyfor området. Området langs den østlige kanten av Griggastemma vil få en mer rekreasjonspreget karakter med store grønne gårdsrom omgitt av små bygninger som naturlig smelter inn i landskapet.

Den grønne strukturen langs det nye området vil henge sammen via en løkke av grønt rundt Griggastemma. Denne uformelle stisammenkoblingen gi varierte naturopplevelser langs vannspeilet, gjennom skogen, gjennom nabolagene mellom husene og over de ulike byrommene. Området vil også knytte seg til de omkringliggende nabolagene gjennom lokale byrom med ulike karakterer. - Mangor og Nagel.

Gå til Google Maps

Meld interesse for prosjektet
 

Flere prosjekter