axer
Axer
Bolig

Reguleringsplan

Prosjektet art og omfang

Matrikkelnr.

Tinglyste avtaler

Type eiendom

Tomt/beskaffenhet