axer
Axer
Bolig

Boligsameiet Furutoppen

Vi ønsker å fortelle litt om det første sameiermøtet i Furutoppen, som alle kjøpere vil få innkalling til når det nærmer seg overtakelse.

Furutoppen vil bli organisert som et sameie, og lovverket for sameier (Lov om eierseksjoner/eierseksjonsloven) kunngjort 16. juni 2017 og siste gang endret 1. juli 2021 finner du her (ekstern lenke til Lovdata).

Valg av styre

I lovens §27 står det at alle sameier skal ha vedtekter, og at vedtektene blant annet skal angi hvor mange medlemmer styret skal ha.

I §57 om styrets oppgaver står det så at styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og ellers sørge for forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og beslutninger på årsmøtet.

I vedtektene for Furutoppen står det at sameiet skal ha styremedlemmer, og valget av disse styremedlemmene er blant de viktigste tingene som vil skje på sameiermøtet. Dette styret skal velges for neste periode, og normalt vil hver eierseksjon vil ha én stemme under sameiermøtet.


Budsjett

Et annet viktig punkt på agendaen er gjennomgang av budsjettet for sameiet. Dette er satt opp av forretningsfører og utbygger i fellesskap, og formelt skal det vedtas av styret.

Både forretningsfører og representanter for Axer vil være til stede under sameiermøtet, og vi vil etter beste evne svare på alle spørsmålene du måtte ha enten du foretrekker å stille dem åpent i møtet eller på tomannshånd. Vi vet at sameieformen kan være ny for en del av dere, og at det derfor kan være mye nytt å sette seg inn i.

Et godt nabolag

Husk også at sameiermøtet er en ypperlig anledning til å treffe de nye naboene dine. Derfor kan det være verdifullt å stille flere i møtet, selv om hver av eierseksjonene altså kun har én stemme. Et sameie er jo mer enn en juridisk måte å organisere ulike eierseksjoner på. Det er også et sosialt fellesskap.

I Axer er vi opptatt av å skape gode hjem, og nabolaget er viktig for oss. Det er det også i Furutoppen. Vi håper at du vil trives både på innsiden og utsiden av din egen ytterdør, og at du vil trives med de nye naboene dine. De kan du altså treffe for første gang på det første sameiermøtet, som du vil få innkalling til når det nærmer seg overtakelse.