axer
Axer
Bolig

Planlegger 300 boliger ved fremtidig bybanestopp i Åsane.

Axer ønsker å utvikle et delsentrum der beboerne har alle nødvendige funksjoner innen gangavstand, samtidig som det er direkte tilkomst til naturen.

I samarbeid med Ard Arealplan er det nå bestilt oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for Langarinden 2, 4B og 6.

Vi har et ønske om å utvikle området parallelt med den planlagte bybanetraséen. Intensjonen er å skape et delsentrum der mennesker og det daglige livet er i fokus. Der en har alle nødvendige funksjoner innen gangavstand, samtidig som man har direkte tilkomst til naturen. Et knutepunkt der biler som transportmiddel er underordnet og mennesker i alle aldre kan finne sin plass.

Totalt planlegges det for ca. 300 boliger samt ca. 2.000 kvadratmeter næringsareal.