axer
Axer
Bolig

Kjøp av ny bolig - steg for steg

Kjøp av bolig er en viktig beslutning. Her kan du gjøre deg kjent med
kjøpsprosessen - steg for steg.

SALGSSTART 

Ved salgsstart gir du som kjøper et tilbud på den boligen du ønsker deg. Er det flere som ønsker den samme boligen foretas det ofte en loddtrekning. 

KONTRAKTSINNGÅELSE 

Kontrakten signeres digitalt eller fysisk hos eiendomsmegler. Bindende avtale om kjøp ble inngått da tilbudet ble akseptert ved salgsstart, og kontrakten er en formalisering av denne avtalen. 

LØPENDE INFORMASJON 

Det er ofte langt tid fra kontraktsinngåelsen til du får nøklene til din nye bolig.  Du vil få informasjon om fremdrift underveis. I tillegg sender vi deg informasjon om hvilke tilvalg du kan foreta deg, og hvilke frister du må forholde deg til.   

BYGGEPLASSVISNING

Når bygningskroppen begynner å ta form og områder begynner å bli ferdig kan du som kjøper i flere av prosjektene bli invitert til en byggeplassvisning. Du får da en liten omvisning i det som skal bli fellesområder.

FORHÅNDSBEFARING / FERDIGBEFARING:

Kunde, entreprenør og byggherre møtes oftest noen uker før overtakelse for å gå igjennom denne. Her får du mulighet til å se boligen for første gang, ta mål og planlegge møblering. Har du spørsmål vil det også være anledning til å stille disse. Under befaringen føres det en protokoll som du får en kopi av.

SAMEIET STIFTES

Før overtakelse gjennomføres det en konstituering av sameiet. Du og dine nye naboer blir da invitert til et sameiermøte hvor representant fra forretningsfører, eiendomsmegler og byggherre/entreprenør er til stede. På dette møtet blir det stiftet representanter til styret og styreleder for sameiet. På sameiemøtet blir vedtekter, husordensregler og budsjettforslag gjennomgått og det blir anledning til å stille spørsmål. Styret tar også etter hvert over ansvaret for fellesarealene til boligene.

OVERTAKELSE

På overtakelsen møter du entreprenør og utbygger for en ny gjennomgang av din nye bolig. Forutsatt at du har innbetalt kjøpesum og omkostninger så blir det skrevet og undertegnet en protokoll, strømskjema og du får se hvor parkeringsplasser og boder ligger. I tillegg får du overlevert en FDV som det er viktig å sette seg inn i. Dette er bruksanvisningen til din nye bolig. 

Overtakelsen avsluttes med at du får nøkler eller adgangskode, og det eneste som gjenstår er å flytte inn! 

INNFLYTTING

Hvis hele oppgjøret er innbetalt, kan du flytte inn straks overtakelsesforretningen er gjennomført.

1-ÅRSBEFARING

Du får tilbud om 1-årsbefaring ca 1 år etter at prosjektet er ferdigstilt. Da går vi gjennom boligen sammen med deg og du får anledning til å si ifra dersom det har dukket opp feil eller mangler i ettertid, som det ikke var mulig å oppdage ved overtakelsen.

REKLAMASJONSTID OG GARANTI

Du har fem års reklamasjonsrett på boligen din. Dersom du oppdager noe feil så er det smart å lese boligens bruksanvisning (FDV) som ofte kan fortelle hvordan en feil kan løses. Dersom løsningen ikke finnes her, så er det viktig at du reklamerer med en gang forholdet oppdages.