axer
Axer
Bolig

Detaljregulering av Meieriparken i Hamar

Axer Eiendom er i gang med ny detaljregulering av Meieriparken i Hamar.

Meieriparken er i dag noe av det første du møter på vei inn i Hamar sentrum. Området er i dag i hovedsak preget av et eldre meieribygg, i tillegg til butikker og ulik næring. Axer ønsker å utvikle et moderne og levende nabolag med boliger, butikker og grøntområder. 


 

Det gamle området ønskes fornyet, i tillegg skal Meieriet endelig få skinne. Det ærverdige bygget er noe av det første som kommer til syne på vei inn i Hamar sentrum.

Området er i dag nedslitt og kan utnyttes enda bedre. Planen er å tilrettelegge for utbygging med både bolig, næring og kontor. Formålene fordeler seg litt ulikt på østre og vestre del av planområdet: med hovedvekt av nærings- og kontorvirksomhet på østre del og flere boliger på vestre del. 

Mellom østre og vestre del ligger inn- og utkjøring fra Vangsvegen, samt meieriet som i stor grad består av vernet bebyggelse. Det er ønskelig å fristille meieribygget, slik at dette trer tydeligere fram. Den delen av bygget, som vender mot sør/sørvest, ser man for seg at kan brukes til utadrettet virksomhet.