axer
Axer
Bolig

Bærekraftig boligbygging i Hamar

Axer Eiendom inngår samspillsavtale med Betonmast Innlandet for sitt siste prosjekt "Meieriparken" i Hamar. Målet er å bygge så bærekraftig og varig som mulig med støtte av lokal ekspertise.

I Hamar planlegger Axer Eiendom å bygge flotte leiligheter med fantastisk utsikt, rett ved inngangsporten til byen. De planlagte boligene vil ligge kun et steinkast fra ikoniske landemerker som Vikingskipet og Briskeby Stadion, og vil fungere som begynnelsen på boligområdet i Hamar Øst. Målsetningen er å bygge boliger som både er bærekraftige og funksjonelle, samtidig som de skal være av høy kvalitet og bli et positivt tilskudd til hele området.  


Samspillsavtale 

Axer har valgt å inngå en samspillsavtale med Betonmast Innlandet for bygging av prosjektet, som foreløpig har adresse i Vangsveien. 

- Innledningsvis ble flere entreprenører involvert, der kriteriene for valg blant annet var kompetanse, oppgaveforståelse og pris, sier prosjektsjef i Axer Eiendom, Tom-Erik Sørensen. - Meieriparken et av de første prosjektene vi skal utvikle i regionen, så det var ikke utleukkende kvantitative kriterier som var avgjørende, men minst like viktig var det å bli kjent med menneskene som skal bidra inn i prosjektet understreker han. 


10 000 kvm bygningsmasse gjenbrukes

Valget om å gå for denne typen samarbeid ble tatt med tanke på de forskjellige utfordringene og mulighetene som ligger i eksisterende bebyggelse og tomtens topologi. Meieriparken består i dag av mye allerede eksisterende bebyggelse, som det ville vært lite bærekraftig å rive for så å bygge nytt. Med mulighetene som kan ligge i både gjenbruk og ombruk på eiendommen var det derfor riktig å inngå samspill med entreprenør. 

Axer Eiendom søker om å bevare mellom 10 000 og 12 000 kvm eksisterende bebyggelse, og heller bygge på topp og ved siden av denne. Et slikt prosjekt kan være uforutsigbart, og krever derfor en grundigere og mer byggteknisk tilnærming allerede i reguleringsfasen.


Stor tro på prosjektet


Selskapet er trygge på at samarbeidet med en lokal aktør med lang erfaring og trackrecord på Hamar vil bidra til å minimere risikoer, samt sikre at prosjektet leveres til rett tid og innenfor fastsatte rammer. 

Dette prosjektet har et spennende utgangspunkt, og potensiale for boligutvikling som vi i Axer har stor tro på. Betonmast har rett kompetanse, og vi har blitt godt kjent med en fantastisk gjeng på Hamar. Vi gleder oss til nå umiddelbart og ta fatt på prosjektet sammen med Betonmast, der neste steg er regulering av eiendommen. - sier Tom-Erik Sørensen.

Tidlig involvering

En samspillsavtale er en kontraktsform som fokuserer på samarbeid og involvering av alle parter gjennom hele prosjektets levetid. Dette inkluderer både byggherre, entreprenør og andre interessenter. Ved å velge en samspillsavtale, vil Axer og entreprenør kunne arbeide tett sammen allerede under utvikling og regulering av prosjektet for å oppnå de beste resultatene for boligkjøpere, næringsaktører og nærmiljøet.


Varig og miljøvennlig

Axer er opptatt av å være en del av løsningen på miljøutfordringene verden står ovenfor fremover. Selskapet har en tydelig bærekraftstrategi, og en bevisst holdning til ressursutnyttelse og miljø. 

Det har derfor vært helt naturlig å ta grundige vurderinger tidlig i prosjektutvikling, som har ført til at selskapet har besluttet å både gjenbruke og ombruke store deler av eksisterende bygningsmassen. Istedenfor å rive et stort parkeringshus og starte på nytt, ønsker Axer å utnytte og videreutvikle eksisterende bebyggelse for redusere fotavtrykket og bygge mer miljøvennlig.