axer
Axer
Bolig

Axer styrker teamet innen regulering og utvikling i tidlig fase

Axer Eiendom er svært fornøyd med å få Kevin Grindland med på laget. Han begynner som utviklingssjef på Vestlandet i september.

I tillegg til ansettelsen av Julie Gjems Løitegaard som utviklingssjef på Østlandet tidligere i år, så har Axer Eiendom nå styrket organisasjonen ytterligere med Kevin Grindland som ny utviklingssjef for Vestlandet.

- Jeg gleder meg til å jobbe for en så fremoverlent aktør som Axer. Det er masse spennende prosjekter på Vestlandet og sammen med kommunene, konsulenter og entreprenører så skal vi bygge gode og bærekraftige prosjekter fremover, sier Grindland.


Kompetanse og erfaring 

Grindland har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen og en studiespesialisering (LLM) fra University of Southampton. Han har bakgrunn som advokat hos Harris Advokatfirma AS og har der tilegnet seg spisskompetanse innen eiendomsutvikling og bærekraft i eiendomsprosjekter. I tillegg til prosjekterfaring fra Sweco som gruppeleder med ansvar for byggesak- og eiendomsrådgivning har han sterk interesse for plan- og bygningsrett. 

Axer Eiendom sitter tett på reguleringsprosessene i egen portefølje og har med sine to siste ansettelser styrket teamet betraktelig innen regulering og utvikling i tidlig fase. Selskapet har en stor tomteportefølje under regulering, i tillegg til en uttalt strategi om å kjøpe og utvikle utvikle flere eiendommer det kommende året.

Svært god ressurs

Administrerende direktør Ole Halvor Svenkerud er svært fornøyd med ansettelsen. - Grindland har meget relevant bakgrunn med verdifull erfaring fra plan- og bygningsrett, samarbeid med offentlige myndigheter i tillegg til å være opptatt av bærekraftige løsninger. Vi er overbevist om at Grindland vil være en svært god ressurs og bidra til ytterligere å styrke selskapets posisjon som en av de fremste aktørene innen boligutvikling i Bergensregionen.