Axer

Ønsker du å selge tomt til utbygger? Vi kjøper tomter både for boligbygging og handelsvirksomhet, samt gjennomfører reguleringsprosessen.

alt
Vi går gjerne inn i partnerskap med grunneier der det er ønskelig

Selge tomt eller næringseiendom til utbygger?

Som eiendomsutvikler og utbygger møter vi mange eiere av tomter de ikke selv har muligheten til å utvikle. Axer har lang erfaring med å utvikle tomter til bolig- og handelsformål for å oppnå høy verdiskapning. Skal du selge en tomt til en utbygger, så vil vi gjerne møte deg. Vi tilbyr rene kontaktkjøp, men også muligheten til å være med på verdiskapningen som skjer når tomten reguleres.

Mange har ikke kjennskap til prosessen og mulighetene som ligger i å selge tomt til en utbygger. Vi ønsker å komme tidligst mulig i kontakt med grunneier for å kunne dele erfaringer finne gode samarbeidsformer. Vi kan bidra med markedsanalyse, verdivurderinger, skatterådgivning og andre avklaringer som er viktig dersom du ønsker å selge tomt til utbygger.

alt
Vi kjøper både råtomter og næringseiendommer med utviklingspotensial

Utbyggers erfaring bidrar når du skal selge tomt

Vi har lang erfaring og har videreutviklet de fleste former for tomter. Får å finne den beste løsningen for tomten, jobber vi med mange arkitektkontorer, entreprenører, meglere og potensielle leietakere. Vi har også tung byggeteknisk kunnskap internt, noe som gjør oss i stand til å vurdere også mer kompliserte tomter og bebyggelsesformer. I tillegg har vi tett dialog med kommuner, fylker, Statens vegvesen og andre offentlige etater som påvirker prosessen når en tomt skal utvikles.

Dersom grunneier har spesifikke ønsker om hvordan tomten skal utnyttes, så tar vi disse behovene inn i utviklingsprosessen og involverer gjerne grunneier underveis.

I de senere år har vi hatt økende fokus på våre målgrupper i Oslo regionen som ønsker å selge tomt til utbygger. Vi har gjennomført boligprosjketer i de fleste kommunder fra Ullensaker i nord, til Asker og Ås i sør. Vi er kjent for å finne de gode løsningene og for å tenke nytt. Det gjelder så vel løsninger for våre leietagere som for boligkunder til deg som ønsker å selge tomt eller næringseiendom.

Vår filosofi er at de beste løsningene finnes gjennom samarbeid, og ved å vurdere flere alternativer når du skal selge tomt til utbygger.

Dersom du vurderer å selge tomt, kan utbygger være en trygg og fornuftig løsning. Vi ønsker at du tar kontakt med oss for mer informasjon eller rådgivning.