Axer

Eiendomsutvikler med bred faglig kompetanse innen boligutvikling

Boligutvikling

Axer er en eiendomsutvikler med bred faglig kompetanse innen boligutvikling. Som eiendomsutvikler kjøper vi tomter og eiendommer som utfyller våre kriterier. Vi har i mange år tilbudt vår ekspertise for mennesker eller bedrifter med store eiendommer eller tomter, men som søker profesjonell rådgivning og bistand. Vi har lang erfaring og høy faglig tyngde. Dette medfører til at vi har gjennomføringsevnen som kreves for boligutvikling i større skala.

altLøren er et spennende område for boligutvikling

Planprosess for boligutvikling

Enkelte prosjekter innen boligutvikling krever samarbeid med andre instanser for gjennomføring av byggeplan. Vi har lang erfaring med å samarbeide med kommunen og andre offentlige aktører for utvikling av eiendom. Vi jobber også med prosjekter innen boligutvikling som krever prosjektering av kommunale veier og annen infrastruktur.

Boligutvikling med konsept og strategi

Et klassisk prosjekt for oss innen boligutvikling er fra tegnebrett til ferdig bygget boliger. For å kunne tilby de beste løsningene til enhver tid, forener vi kompetanse fra ulike perspektiver ved å jobbe tett med arkitektkontorer, meglere, leietakere og boligkjøpere. Sammen skaper vi moderne og spesialdesignet boligløsninger som gir varige verdier og bruksgleder.

Vi betraktes som en trygg og kreativ samarbeidspartner for deg som ønsker å utvikle tomt eller eiendom på en mer strategisk måte.

Siden oppstart i 1999 har vi bygget over 300 boliger og har nå over 800 under utvikling. I tillegg til boligutvikling, har vi utviklet 70.000 m2 næringsloklaer, og vi eier og forvalter i dag 60.000 m2 av disse.

Evnen til å finne gode løsninger og tenke nytt kjennetegner Axer. Det gjelder så vel løsninger for våre leietakere som boligkunder, og for utvikling av tomter og næringseiendommer. Vår filosofi er at de beste løsningene innen boligutvikling finnes gjennom samarbeid, og ved å vurdere flere alternative løsninger.

Dersom du har spørsmål vedrørende boligutvikling ønsker vi at du tar kontakt med oss for mer informasjon eller rådgivning. Du er også velkommen til våre hyggelige lokaler på Tjuvholmen i Oslo.