Axer

Axer fyller 15 år - se kavalkade

Borger Borgenhaug startet Akershus Eiendomsutvikling i 1999, senere Axer, med ønske om å finne løsninger på eiendomsutfordringer hvor andre ikke har kommet i mål.

alt

Ved oppstarten hadde Borgenhaug ervervet seg bred erfaring seg gjennom ti år i Veidekke ASA, hvor han var leder for prosjektutviklingsavdelingen, region syd, når han sluttet. Utdanning innen ingeniørfag, taksering, eiendomsforvaltning og utvikling tok han i parallell.

Oppstart

I 1999 etablerer Borgenhaug Akershus Eiendomsutvikling sammen med to partnere med kapitalen fra salg av selvbygget hus på Tjøme. I begynnelsen var bygging og tilpassing av dagligvarebutikker hovedfokus, mens boligutvikling startes i parallell med bygging av 12 leiligheter i hjembyen Tønsberg.

Axer videreutvikles

I 2003 kjøper Borgenhaug ut partnere og blir 100% eier av Akershus Eiendomsutvikling og i 2005 samles alle prosjektselskaper under Axer Eiendom for å gi bedriften en tydeligere profil utad.

Næringsbygg

Utvikling av næringsbygg har skjedd som en kombinasjon av nybygg og transformasjon av eldre bygningsmasse. Varehus for ICA, KIWI, REMA 1000, Elkjøp og Lefdal har vært spesielt viktig. I tillegg har kontorbygg blitt en sentral del av virksomheten.

Kombinasjonsbygg

I perioden 2007 til 2010 ferdigstiller Axer tre prosjekter som alle kombinerer næringslokaler og leiligheter. Parkgata i Hamar kombinerer leiligheter og kontor, mens Storhamar terrasse og Strømmen Atrium & Studio kombinerer begge leiligheter og dagligvare.

Trehus

Axer har gjennomført flere boligprosjekter med trehus hvor eneboliger, tomannsboliger eller rekkehus har vært bygget. Samtlige prosjekter har ligget 15 til 30 minutters avstand fra Oslo sentrum. Denne erfaringen har gitt Axer ytterligere bredde i forhold til løsninger for ulike tomter.

Sentralisering, tomtebank og verdijustert balanse

I de senere årene har Axer hatt økt fokus på Oslo regionen og gjennomført boligprosjekter både i Sandvika og på Ski. Vår tomtebank har også økt betraktelig og vi har nå over 700 boliger under utvikling med hovedvekt i områdene Oslo, Asker og Lørenskog.  

Selskapet har i dag en verdijustert balanse på over en milliard kroner.