Axer

Vikersund / Handel

Vikersundgata 32

Beste handlebeliggenhet i Vikersund, ved siden av Viksersund Nærsenter

Totalareal:
2.000 m2

Ledig lokale:
243 m2 - handel

  • Prosjektbilder
  • Prosjektbilder
  • Prosjektbilder
  • Prosjektbilder
  • Prosjektbilder

Ledig lokale

Type lokale: Handel

Areal: 243 m2

Om eiendommen

Dette er den beste handlebeliggenheten i Vikersund og har inngang både hovedhandlegaten i Vikersund og fra parkeringsplassen foran Vikersund Nærsenter.

Leietakere

KIWI
Inter-Sun
Villhund
Parola Cafe AS

Axer kjøpte Vikersund Nærsenter i 2000 og har siden utviklet området med å bygge KIWI-bygget som sto ferdig i 2009.

Tjeneste

Kontakt

Telefon

Utleieselskap: Bøto Eiendom AS  
Vaktmester: Bjørn Bragerhaug 95 84 77 96
Sikkerhet: Stanley Security 0501

Vikersundgata 32 - Vikersund