Axer

Det er viktig for oss at lokalene fungerer godt for våre kunder. Dette gjelder både løsningen vi finner i fellesskap før innflytning, og for behov som skulle melde seg senere.

alt
Vemund sammen med distriktssjef i Kiwi Oslo Nord

Alle byggene Axer forvalter er eid av Axer og verdien av byggene er dermed direkte knyttet til hvor fornøyde leietakere vi har. Næringseiendom er en sentral del av Axers strategi og portefølje, både fordi det gir en mer stabil inntektskilde enn boligutvikling, og fordi det gir oss mulighet til å prosjektere kombinasjonsbygg med både bolig- og næringslokaler.

Axers filosofi er at tilgjengelighet og detaljkunnskap til bygget er essensielt for å kunne yte en god kundeservice. Vi har derfor lokale, kompetente vaktmestere for våre bygg. Skulle oppstå spørsmål som ikke kan håndteres av våre vaktmestre, har vi også sterk byggteknisk kompetanse sentralt, enten det gjelder inneklima, tekniske funksjoner, eller annet vedlikehold.

 

Det er viktig for oss at lokalene fungerer godt for våre kunder. Vi gjør derfor tilpasning, ombygging og nybygg dersom det er behov for dette. Vi har lang erfaring i prosjektledelse, en sentral funksjon i større byggeprosjekter. Vi fungerer ofte som sparringpartner for våre kunder ved løsningsvalg i forbindelse med tilpasning og ombygging.

 

Vi er opptatt av å kunne gi raske tilbakemeldinger på spørsmål som måtte oppstå, enten det gjelder fakturaer, mva-håndtering eller andre forvaltningstemaer.

Næring