Axer

Gode løsninger kjennetegner en Axer-bolig, både når det gjelder åpenhet, utearealer og arealeffektivitet.

alt
Overtakelse av en ny Axer-bolig

For å skape et godt bomiljø, tar vi utgangspunkt i tomtens topografi og solforhold, samt områdets kvaliteter når vi starter planleggingen av et nytt boligområde. Moderne løsninger, lavt energiforbruk og stedsriktig arkitektur er andre elementer vi er opptatt av når løsningen skal skapes.

Bolig