Axer

Vi utvikler, selger og forvalter eiendom sentralt på Østlandet og Vestlandet.

alt

Siden oppstart i 1999 har vi bygget over 600 boliger, og har over 4500 boliger under utvikling. I tillegg har vi utviklet 70.000 m2 næringslokaler, og vi eier og forvalter i dag 60.000 m2 av disse.

Evnen til å finne gode løsninger og å tenke nytt kjennetegner Axer. Det gjelder så vel løsninger for våre leietakere som boligkunder, og for utvikling av tomter og næringseiendommer. Vår filosofi er at de beste løsningene finnes gjennom samarbeid, og ved å vurdere flere alternativer.


Gå til nyheter

Axer jobber aktivt med å vurdere nye eiendommer for kjøp. I 2016 alene har vi økt vår tomtebank med over 900 boliger gjennom kjøp av råtomter og næringseiendommer som skal omreguleres til boligformål.

Borger Borgenhaug startet Akershus Eiendomsutvikling i 1999, senere Axer, med ønske om å finne løsninger på eiendomsutfordringer hvor andre ikke har kommet i mål.

alt

Ved oppstarten hadde Borgenhaug ervervet seg bred erfaring seg gjennom ti år i Veidekke ASA, hvor han var leder for prosjektutviklingsavdelingen, region syd, når han sluttet. Utdanning innen ingeniørfag, taksering, eiendomsforvaltning og utvikling tok han i parallell.

Oppstart

I 1999 etablerer Borgenhaug Akershus Eiendomsutvikling sammen med to partnere med kapitalen fra salg av selvbygget hus på Tjøme. I begynnelsen var bygging og tilpassing av dagligvarebutikker hovedfokus, mens boligutvikling startes i parallell med bygging av 12 leiligheter i hjembyen Tønsberg.

Axer videreutvikles

I 2003 kjøper Borgenhaug ut partnere og blir 100% eier av Akershus Eiendomsutvikling og i 2005 samles alle prosjektselskaper under Axer Eiendom for å gi bedriften en tydeligere profil utad.

Næringsbygg

Utvikling av næringsbygg har skjedd som en kombinasjon av nybygg og transformasjon av eldre bygningsmasse. Varehus for ICA, KIWI, REMA 1000, Elkjøp og Lefdal har vært spesielt viktig. I tillegg har kontorbygg blitt en sentral del av virksomheten.

Kombinasjonsbygg

I perioden 2007 til 2010 ferdigstiller Axer tre prosjekter som alle kombinerer næringslokaler og leiligheter. Parkgata i Hamar kombinerer leiligheter og kontor, mens Storhamar terrasse og Strømmen Atrium & Studio kombinerer begge leiligheter og dagligvare.

Trehus

Axer har gjennomført flere boligprosjekter med trehus hvor eneboliger, tomannsboliger eller rekkehus har vært bygget. Samtlige prosjekter har ligget 15 til 30 minutters avstand fra Oslo sentrum. Denne erfaringen har gitt Axer ytterligere bredde i forhold til løsninger for ulike tomter.

Sentralisering, tomtebank og verdistyrt balanse

I de senere årene har Axer hatt økt fokus på Oslo regionen og gjennomført boligprosjekter både i Sandvika og på Ski. Vår tomtebank har også økt betraktelig og vi har nå over 1600 boliger under utvikling med hovedvekt i områdene Oslo, Asker, Romerike og Follo.  

Selskapet har i dag en markedsverdijustert egenkaptial på rundt 1,5 milliard kroner.

Forretningsidé

 

Vi utvikler, selger og forvalter eiendom sentralt på Østlandet og Vestlandet


Visjon

 

Best på løsning

Axers visjon er å være best på løsning, enten det gjelder bebyggelsen for en tomt eller løsninger for våre leietagere, boligkjøpere eller andre partnere.

Dette er vår ledestjerne som vi strekker oss etter i alt vi gjør. 


Verdier

 

Løsningsorientert

Evnen til å finne gode løsninger og tenke nytt kjennetegner Axer. Vi skal ikke låse oss i en måte å tenke på, men vurdere et brett spekter av løsninger før vi bestemmer oss. Vi vet også at de beste løsningene finner vi ved å involvere kunder og samarbeidspartnere. 

Engasjert

I Axer liker vi det vi jobber med og menneskene rundt oss. Vi skal ha en kultur hvor er vi engasjerte, entusiastiske og dedikerte. Vi strekker oss etter å kunne gi raske tilbakemeldinger og å finne løsninger som skaper fremdrift. Det skal være positivt og konstruktivt å samarbeide med Axer.

Forutsigbar

Axer er til å stole på. Vi skal levere etter avtale og søker å gjennomføre strukturerte og transparente prosesser.  Ærlighet, pålitelighet og integritet skal gi den forutsigbarheten vi strekker oss etter.

Borger Borgenhaug

Borger Borgenhaug

Daglig Leder

+47 22 03 81 03
borger@axer.no

vCard

Grunnlegger og eier av Axer. Har jobbet ti år i Veidekke hvor han ledet prosjektutviklingsavdelingen, region syd, når han sluttet. Utdanning innen ingeniørfag, taksering og eiendomsutvikling, sistnevnte ved Sheffield Hallam University.

Nils Brenna

Nils Brenna

Akkvisitør

+47 90 87 13 50
nils@axer.no

vCard

Gaute Virik

Gaute Virik

Prosjektsjef

+47 22 03 81 11
gaute@axer.no

vCard

Hele karrieren innen bygg og anlegg, blant annet som prosjektansvarlig og leder hos GK Norge og som avdelingsleder hos Ingeniørfirmaet Theodor Qviller. I tillegg har han spisskompetanse innen ventilasjon, kjøling og automatisering.

Robin Svevad

Robin Svevad

Byggeleder

+47 22 03 81 07
robin@axer.no

vCard

Truls Killingmo

Truls Killingmo

Byggeleder

+47 22 03 81 13
truls@axer.no

vCard

Torstein Hågensen-Drønen

Torstein Hågensen-Drønen

Prosjektutvikler

+47 55 38 90 11
torstein@axer.no

vCard

Christer Mæhlum

Christer Mæhlum

Byggeleder

+47 55 38 90 12
christer@axer.no

vCard

Vemund Haagensen

Vemund Haagensen

Eiendomssjef

+47 22 03 81 09
vemund@axer.no

vCard

Har jobbet i ti år som ansvarlig for finansiering av næringseiendom i BN Bank og Sparebanken Midt-Norge og har jobbet i Axer siden 2006. Er utdannet som Siviløkonom og har en MBA fra University of Alabama, USA.

Runa Langbråten

Runa Langbråten

Økonomikonsulent

+47 22 03 81 02
runa@axer.no

vCard

Har sytten års erfaring innen regnskap, økonomi og administrasjon, blant annet hos Wilh. Wilhelmsen, Banqsoft ASA og Trigcom. Hun har økonomiutdanning fra BI, samt flere fagspesifikke kurs.

Stian Andersen

Stian Andersen

Økonomisjef

+47 22 03 81 08
stian@axer.no

vCard

Har ledet corporate accounting hos ABG Sundal Collier og Birdstep Technology. Han har også jobbet innen revisjon hos BDO og som kontroller hos Alstrom. Er utdannet statsautorisert revisor fra BI.

Maren Elise Dalene

Maren Elise Dalene

Regnskapsmedarbeider

+47 22 03 81 04
maren@axer.no

vCard

Lang erfaring fra forretningsførsel og kontorledelse, samt regnskap og forvaltning. Økonomiutdannet fra BI. Erfaring fra ICA eiendom AS, etterfulgt av flere år hos Borge Forvaltning AS.

Ragnhild Hovde Slettemoen

Ragnhild Hovde Slettemoen

Konsern controller

+47 22 03 81 05
ragnhild@axer.no

vCard

Jorunn Marie B. Borgenhaug

Jorunn Marie B. Borgenhaug

Regnskapsmedarbeider

+47 22 03 81 12
jorunn@axer.no

vCard

Sverre A. Erichsen

Sverre A. Erichsen

Tilvalgsansvarlig

+47 95 12 74 77
sverre@axer.no

vCard

Ingeniør og bedriftsøkonom. Mer enn 40 år i ferdighusindustrien med planlegging og salg av boliger.

Axel Pritzbauer

Axel Pritzbauer

Markedssjef

+47 22 03 81 06
axel@axer.no

vCard

Utdannet som prosjektleder, med 8 års erfaring fra drift av eget entreprenørselskap på Østlandet, samt like lang fartstid som leder innen markedsføring.

Pål P. Syse

Pål P. Syse

Arbeidende Styreleder

+47 22 03 81 10
syse@axer.no

Syse har tretti års ledererfaring fra store virksomheter i bygg- og anleggsbransjen, innenfor blant med HR, forretningsutvikling og kommunikasjon.

Harald Hellebust

Harald Hellebust

Styremedlem

+47 21 02 10 00
hh@wiersholm.no

Hellebust er advokat og partner i Wiersholm. Hans kjernekompetanse er selskapsrett, M&A og kontraktsrett. Hellebust arbeider hovedsakelig med fusjoner og oppkjøp, risikokapitalinstrumenter og private equity. Han har også møterett for Høyesterett.

Nanna Tollefsen

Nanna Tollefsen

Styremedlem

+47 21 52 58 00

Nanna Tollefsen er Investment Manger i Akastor ASA hvor hun jobber med oppfølging av porteføljeselskaper samt transaksjoner. Tidligere erfaring inkluderer Aker Solutions og PwC, med fokus på transaksjonsrådgivning innenfor verdsettelse og finansiell modellering. Tollefsen er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen.

Knut Løken

Knut Løken

Styremedlem

+47 23 11 96 00

Knut Løken er Investeringsdirektør i Linstow AS hvor han har ansvar for transaksjoner og forretningsutvikling, samt er del av selskapets ledergruppe. Før dette var han partner i ABG Sundal Collier hvor han arbeidet i skjæringspunktet mellom corporate finance og eiendom. Løken er siviløkonom fra Handelshøyskolen BI med spesialisering innen finans.

Borger Borgenhaug

Borger Borgenhaug

Styremedlem

+47 22 03 81 03
borger@axer.no

vCard

Grunnlegger og eier av Axer. Har jobbet ti år i Veidekke hvor han ledet prosjektutviklingsavdelingen, region syd, når han sluttet. Utdanning innen ingeniørfag, taksering og eiendomsutvikling, sistnevnte ved Sheffield Hallam University.