Axer

Heggedal / Rekkehus

Rødsåsen

Moderne boliger i naturskjønne omgivelser

114 - 161 m2 BRA

Lyse, vestvendte rekkehus med gangavstand til Heggedal sentrum

  • Prosjektbilder
  • Prosjektbilder
  • Prosjektbilder
  • Prosjektbilder
  • Prosjektbilder
  • Prosjektbilder
  • Prosjektbilder

En spennende boliger i naturskjønne omgivelser som gir variasjon i beliggenhet og boligtyper. Prosjektet ligger i Åmotveien med gangavstand til Heggedal sentrum med god offentlig kommunikasjon og forretninger. Prosjektet har en ideell beliggenhet for barnefamilier med gode rekreasjonsmuligheter i skog og mark, trygg skolevei på nyopparbeidet gang-og sykkelvei og flere barnehager i nærområdet.

Boligene ligger høyt og fritt med gode sol-og utsiktsforhold. Prosjektet består av 28 halvparter av 2-manns boliger. Inholdsrike boliger som går over 3 plan og har gode, arealeffektive løsninger. Alle boligene har egen, privat terrasse og carport. Fellesarealene utgjør foruten adkomstarealer og biloppstillingsplasser, opparbeidede grøntarealer for lek og sosialt samvær.

Åmotveien 97 til 129 - Heggedal